• RC-200 Safe Load Indicator for Crawler Crane

    RC-200 Индикатор за безопасно натоварване за верижен кран

    SLI е само оперативна помощ, която предупреждава оператора на крана за приближаващи условия на претоварване, които могат да причинят щети на оборудването и персонала.Устройството не е и не трябва да замества добрата преценка на оператора, опита и използването на приети безопасни процедури за работа с крана.