Онлайн помощ

Ние сме в състояние да ви подкрепим при решаването на всякакви проблеми чрез видео разговори 24*7, имаме специално назначен екип за поддръжка на повикване, който поддържа клиентите по целия свят от нашия главен офис.Нашият професионален екип следва желаната технология за отстраняване на проблеми.

service

Инсталация

Ние доставяме инсталацията и цялостното обучение на оператора, така че да разбира много добре системата за безопасност. Записахме видео инструкция за клиенти'справка също.Нашият специализиран инженер е в състояние да инсталира.Когато продуктът достигне прага ви в рамките на два дни от периода, нашият техник ще бъде на мястото ви, за да извърши инсталацията.

install

Обучение

Оферта безплатно техническо обучение за операторите и нашите клиенти,Ние редовно ходим при клиенти в чужбина'офис и проект сайт за предоставяне на безплатни съоръжения за обучение и като ги образова за безопасносттаустройствана крановете.Това обучение им дава практическо обучение и пълно практическо представяне за по-добро разбиране.

Service-TRain